آدرس : اصفهان خیابان باغ زیار کوچه شهید نادری (4) فرعی دوم پلاک 29 طبقه سوم کد پستی 8177777338
تلفن تماس : 03137751359
پست الکترونیکی : info@biazma.com